Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
AKTUÁLIS

Halloween nálunk is?
2016-10-26 19:37:13

Az utóbbi napokban többen kérdeztek a Halloween "ünnepléséről". Vajon keresztényként miért zárkóznak/zárkózunk el tőle,vajon mitől óvjuk magukat és diákjainkat, amikor inkább a Hálaadás ünnepet ünnepeljük a Halloween helyett. Bár sok személyes vélemény van és az ünnep gyökerét is többféleképpen írják le néhány véleményt itt is olvashatnak. A blogok, cikkek személyes hangvételével/stílusával nem mindig értünk egyet, de tartalmával igen.
Az első egy szülő gondolatai a blogján, a második pedig a hittansuli gyerekeknek szánt története.

Mi a bajom a Halloween-nel?
, Forrás: Vácimami

stop halloween

Mi a bajom a Halloween-nel? Nos, több is van. De mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, nézzünk meg néhány tényt erről az “ünnepről”!

Az eredet

Az ünnep őse a pogány kelta boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünnepe, a samhain volt október 31-én, amely egy kelta halálisten, a druidák istene, Crom Cruach(en) kultuszában gyökerezik és egyben ez volt az év utolsó napja, a betakarítás vége. A druidák hite szerint a szellemek, azok közül is inkább a gonoszak, ilyenkor látogattak fel az élő emberekhez az alvilágból. Október 31-én, az újév előestéjén Samhain összehívta a halottakat, akik különböző formákban jelentek meg: rossz lelkek, gonosz állatok figuráit öltötték magukra. A kelta papok egy hegytetőn, a szent tölgy alatt gyülekeztek, tüzet gyújtottak és termény- és állatáldozatokat mutattak be, majd a tűz körül táncoltak. Reggel minden családnak adtak ebből a parázsból, hogy új tüzeket gyújthassanak velük, melyek elűzik a gonosz szellemeket és melegen tartják az otthonokat. Az emberek állatbőröket vettek magukra és Crom Cruach bálványisten tiszteletére háromnapos ünnepet tartottak. Amikor a rómaiak elfoglalták a kelta területeket, ők is megtartották a saját szokásaikat, ami a római vallásban olyan ünnepet jelentett, amelynek során az ókori rómaiak ördögűzési rítusokat hajtottak végre, hogy kiűzzék a halottak rosszakaratú és félelmetes szellemeit a házaikból.

A kereszténység terjedésével az ókeresztény szokásokat a pogány ünnepekhez igazították az ősi szokások betiltása helyett. Így az egykori kelta halottkultuszhoz kapcsolódó téli napforduló időpontjában megtartott pogány ünnep a keresztény mindenszentek ünnepe lett (omnium sanctorum). III. Gergely pápa a 800-as években „a Szent Szűz, minden apostol, vértanú, hitvalló, s a földkerekségen elhunyt minden tökéletes igaz ember” emléknapját november 1-re helyezte át.

Hívő ember vagyok, a hitem alapja a Biblia, ami egyértelműen állást foglal a démonokat, gonosz szellemeket, bálványokat és a különböző “isteneket” illetően.

Az egyik ok, amiért nem szeretem és tartom ezt az “ünnepet”, az az okkult tartalma.

Ahogyan mostanában zajlik

Anton Szandor LaVey, a modern sátánizmus (Sátán Egyháza) alapítója a sátánimádat legnagyobb ünnepének tekintette a Halloween-éjszakát. A különböző jelenkori újpogány vallásokban (wicca stb) az egyik legfontosabb ünnepnapként tartják számon a Halloweent. A neopogány vallások a kereszténység előtti vallásokat próbálják újjáéleszteni.  (forrás)

Keresztényként ez a másik ok, amiért nem ünneplem. Számomra a kereszténység nem egy vallás, hanem egy élő hit, felekezettől függetlenül. Nem pakolgatok egymás mellé vallásos rítusokat, hanem igyekszem gyarló emberként az életemet Isten rendeltetése szerint élni azért, mert szeretem Őt. Hát ezért sem ünneplem a Halloween-t.

Hát ez tényleg szemet gyönyörködtető, igazi ünnepi viselet

Hát ez tényleg szemet gyönyörködtető, igazi ünnepi viselet

A mai módja ennek az ünneplésnek ugyan kicsit szelídebb mondjuk az állatáldozatokhoz képest, de még számomra ez a módszer is igen borzongató, adott esetben gyomorforgató. A csontvázak, démonok, véres testrészek és egyéb kellékei ennek az ünnepnek egészen egyszerűen undorítóak. Akkor is azok, ha éppen vicces formában próbálják ezt eladni. Az ünnep szó az én agyamban a magasztos, szép, dicső szavakkal párosul és mindig valami olyan eseményhez köthető, amire valamiért jó érzés megemlékezni. Ez az “ünnep” nem ilyen, hát ezért sem ünneplem a Halloween-t.

Tényleg normális szülő az, aki így akarja látni a gyerekét?

Végül, de nem utolsó sorban felteszem a kérdést: vajon miért ünnepelnék más népek kultúrájában gyökerező szokásokat, tradíciókat? Csak mert a médiában ezt nyomják? Bevallom, nekem már a Valentin nap is kicsit sok, persze valószínűleg azért, mert ez is már réges-rég nem arról szól, mint eredetileg, hanem inkább az ajándékbizniszről. Úgy osonnak be az életünkbe ezek az ünnepek, hogy észre sem vesszük. Tulajdonképpen akkor ilyen erővel jövőre már meg is ünnepelhetnénk a Perzsa újévet rögtön a Vudu-nap után és karácsony helyett inkább Buddha megvilágosodását ünnepelhetnénk. Félreértés ne essék, a buddhisták ünnepeljék csak ezt, mint ahogyan a perzsák is a saját újévüket, de tegyék ezt úgy, hogy nem erőltetik rá a szokásaikat azokra, akik más hitűek vagy származásúak. Nem származom angolszász családból, miért is kellene akkor egy kelta gyökerű ünnepet ünnepelnem, csak mert most ez a divat? Ez is egy ok, amiért nem ünneplem a Halloween-t (sem).

Jut eszembe! ha már angolszász szokások átvételéről van szó, akkor miért nem vesszük át mondjuk inkább a Hálaadást?

Képtalálat a következőre: „halloween mindenszentek”

*****

Halloween... nélkülem!
Óvd a szíved!
(forrás: Hittansuli)


Klári és Dávid kíváncsian nyomják orrukat a kirakatnak. Az üveg mögül sütőtökök vigyorognak vissza rájuk.
Klárinak erről eszébe jut valami: - Épp a Halloweenről kell fogalmazást írnunk. Brrr, nézd azt a koponyát!
- Ne félj, nem igazi! — mondja Dávid nyugodt hangon, de Klárit kirázza a hideg.
- Különben Karcsiéknál is lesz Halloween parti. Jössz?
- Még nem tudom, de most mennem kell. Szia!
A pékség kirakatában is plakát lóg, mely nagybetűkkel hirdeti: „Ördögien finom Halloween sütik!”
A Halloween mindenkinek jó pénzkereseti forrást jelent. Varázsló kellékek, vámpír jelmezek, pókhálók, csontvázak - szórakoztatniuk kellene -  ám inkább félelmet keltenek. Minden évben megnő ilyenkor a boltok forgalma.
-Na végre! Klári, nagyon későre jár. Hol voltál ilyen sokáig? - kérdezi anya. A vacsora már tálalva van.
- Hú, farkaséhes vagyok! ... De hová tűntek a töklámpások az ablakból?
- Kidobtuk őket - válaszolja apa.
- Kidobtátok?!
Klári nem egészen érti a dolgot. Édesanyja kezébe nyom egy képes újságot.
- Olvasd csak el ezt a cikket!
Klári leteszi a villáját. A cikk olvasása közben a pizza kis híján a torkán akad.
„Halloween - boszorkányok és gonosz szellemek ünnepe.
A történet több mint 2000 éves. Október 31-e az Új év kezdetét jelentette a kelta druidáknak, akik papok, varázslók és jósok voltak. Nem hittek az egy igaz Istenben, hanem sok istent imádtak. Hitük szerint ezen az éjszakán Samhain, a holtak ura előjön, és összegyűjti a halott lelkeket.
- Apa, ezek szerint a Halloween az ördög fesztiválja! - szörnyülködik Klári.
„Az ünnep Írországból indult, majd Amerikában és más országokban is elterjedt. A Halloween angol szó annak a kifejezésnek a rövidítéséből alakult, melynek jelentése: „mindenszentek előestéje”. Ezen az estén a varázslók répát vagy tököt vájtak ki, és mécsest tettek a belsejükbe. Az így készített lámpásokat aztán kiaggatták a házukra, és így kiáltoztak: „Ajándék vagy átok!” Azokat, akik semmit nem áldoztak Samhainnak, megátkozták.”
Klári leteszi az újságot. Apa tovább magyaráz: - Azok, akik szellemnek öltöznek ezen a napon, bekopognak minden házhoz, és valami édességet kéregetnek, erre a pogány hagyományra emlékeznek. A Tízparancsolatban viszont ez áll: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj! Isten szeretet. Azért figyelmeztet minket, mert szeret bennünket. Parancsolatai jók, ezért érdemes megtartanunk és elfordulnunk mindentől, ami rossz. A Halloween az szellemek és az ördög éjszakája. Azok, akik részt vesznek benne, akár viccből, akár komolyan, ilyenkor a gonosz szellemeket tisztelik és nem Istent. Isten és az emberek ellenségének, a Sátánnak hódolnak, és ezzel kiszolgáltatják életüket a gonosznak.
- Én ezt eddig nem tudtam. Mától fogva lehet Halloween.... nélkülem! - mondja anya eltökélten.
- Az ördög nemcsak hazudik, hanem irigy is, azt akarja, hogy az emberek az ő sorsában osztozzanak, azaz ne az örök boldogságba jussanak, hanem a kárhozatra. Isten elmondja a Bibliában, hogy az ördög embergyilkos a kezdetek óta (Jn 8,44). A Halloween mindig is az ő napja volt, és ma is az. Halloween a boszorkányok, szellemek és a Sátán legfontosabb ünnepe. Lehet Halloween. .. nélkülem! - apa hangja határozottan cseng.
Klári sem gondolkozik sokáig: - Döntöttem: nem megyek el a Halloween partira!
A Dávidnak küldött tömör sms így hangzik: Lehet Halloween... nélkülem!
Halloween nélkülem, és remélhetőleg nélküled!

Elfriede Grotz (Örömhírek 2010.okt.)
__._,_.___

Halloween
November elsejének ünnepe, Mindenszentek előestéje (angolul "All Hallows' Eve", rövidítve: Halloween) a kóbor lelkek, a kelták halotti istenének éjszakája. Halloween azonban az egyik legrégibb ünnep, amelynek évszázados történetisége kevéssé ismert: mai formája az évszázadok során több kultúra: a római Pomona-nap, a kelta Samhain fesztivál … stb.  hagyományainak keveredésével alakult ki.

A mai Nagy-Britannia, Franciaország és az Ibériai-félsziget kelta természetimádói számára a Napisten volt a munka és a pihenés jelképe, a gazdag termés biztosítója. A kelta újévet minden év november elsején nagy fesztivállal ünnepelték, amely a Nap uralmának végét, illetve a sötétség és a hideg uralmának kezdetét szimbolizálta. A kelták hite szerint ilyenkor Samhain, a napisten a halál és a sötétség fogságába került. A hiedelem szerint Samhain október 31-én összehívta a halottakat, akik különböző formában és alakban jelentek meg előtte (a rossz lelkek általában állatok, főleg macska képében öltöttek testet).